Корупція в армії вбиває! Повідом про випадки зловживань!

Про запобiгання корупцii в МОУ

Антикорупційна програма Міністерства оборони України

Метою Антикорупційної програми Міністерства оборони України є забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства та посилення роботи щодо запобігання корупції шляхом реалізації Засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 – 2017 роки, затверджених Законом України від 14 жовтня 2014 року No 1699-VII, державної програми щодо запобігання корупції, дальше впровадження механізмів Ініціативи НАТО з побудови цілісності, прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у роботі оборонних інституцій та виконання розроблених на їх основі нормативно- правових актів Міністерства оборони України.

Загальна політика Міністерства оборони України щодо запобігання та виявлення корупції у сфері оборони ґрунтується на усвідомленні того, що суспільство повинно мати впевненість у доброчесності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, їх спроможності ефективно і без втрат управляти оборонним бюджетом, гарантовано виконувати соціальні зобов’язання щодо підготовки, збереження життя і здоров’я військовослужбовців, оперативно і без втрат поставляти матеріальні ресурси у зону проведення антитерористичної операцій. 

 • Створення дієвого інституціонального механізму запобігання корупції в органах військового управління, посилення спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях, які входять до сфери управління Міністерства оборони України.
 • Зміцнення кадрової політики, забезпечення доброчесності військовослужбовців та цивільного персоналу, формування негативного ставлення до корупції.
 • Нетерпимість до вчинення корупційних правопорушень у ході забезпечення виконання завдань захисту суверенітету та територіальної цілісності України, участі підрозділів Збройних Сил України в міжнародних заходах з підтримання миру.
 • Усунення корупційних чинників та реформування процедур державних закупівель.
 • Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, забезпечення прозорості виконання бюджетних програм, розвиток та підтримку системи внутрішнього контролю.
 • Забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, застосування ефективних та стримуючих заходів до осіб, причетних до корупційних правопорушень.
 • Забезпечення відкритості та прозорості, участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції. 
Читати далі

Структурні підрозділи з питань запобігання корупції

Про запобiгання корупцii в МОУ

Відділ з питань запобігання та протидії корупції в Міністерстві оборони України

 • підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;
 • участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;
 • проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
 • проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;
 • здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Департамент внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України

 • функціонування системи внутрішнього контролю в Міністерстві оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, інших підконтрольних суб’єктах та її вдосконалення;
 • удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами Міністерства оборони України та Збройних Сил України;
 • запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, іншими підконтрольними суб’єктами фінансових та матеріальних ресурсів;
 • запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших підконтрольних суб’єктів.

Військова служба правопорядку в Збройних Силах України

 • виявлення причин,  передумов  і  обставин  злочинів  та інших правопорушень,  вчинених у військових частинах  та  на  військових об'єктах;  розшук осіб,  які самовільно залишили військові частини (місця служби); 
 • запобігання вчиненню   і   припинення   злочинів   та   інших правопорушень у Збройних Силах України; 
 • участь в   охороні   військових   об'єктів   та  забезпеченні громадського    порядку    і    військової    дисципліни     серед військовослужбовців   у   місцях   дислокації  військових  частин, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; 
 • захист майна Збройних Сил України від  розкрадання  та  інших злочинних посягань; 
 • забезпечення безпеки  дорожнього руху військових транспортних засобів; 
 • участь у гарнізонних заходах; 
 • виконання у передбачених законом випадках рішень про тримання військовослужбовців на гауптвахті; 
 • забезпечення виконання   кримінального   покарання   стосовно військовослужбовців,  які  за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні;
 • сприяння  у  межах  своєї  компетенції органам, що здійснюють оперативно-розшукову  діяльність, органам досудового розслідування та    суду,    органам    державної   влади,   органам   місцевого самоврядування,  органам  військового  управління,  підприємствам, установам,  організаціям  у виконанні покладених на них відповідно до законів обов'язків;
 • участь у протидії диверсійним проявам та терористичним  актам на військових об'єктах.

Науковий центр проблем запобігання корупції в секторі безпеки та оборони

 • здійснення наукової діяльності з питань виховання доброчесності та запобігання корупції в оборонному секторі;
 • методичне забезпечення навчальних курсів з питань виховання доброчесності та запобігання корупції в оборонному секторі;
 • проведення навчальних занять з питань виховання доброчесності та запобігання корупції в оборонному секторі;
 • участь у розробленні (здійснення експертизи) проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів в межах призначення центру.
Напрямки роботи
Звіти Міністерства оборони України з антикорупційної діяльності

Останні новини